Smart energiåtgärd – Energideklaration

Fyrkant

En energideklaration, betecknat ”CEX”, är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som förbrukas när ett hus är i användning. Detta dokument är ett bra jämförelseunderlag för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen är även användbar för byggnadsägaren då han/hon också får god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.

En investering

Genom att få ett intyg på energistatusen kan du få rådgivningen över hur du kan minska energianvändningen utan att sänka kvaliten på inomhusmiljön. Dvs, du får mer pengar över och gör en god insats för miljön samtidigt som du andvänder mindre energi. För dig som behöver en energideklaration i Västerås finns det gott om certifierade energiexperter som hjälper dig.

Dessa byggnader ska ha en energideklaration

 1. Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
 2. Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 3. Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

 1. Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Energideklarationen gäller tio år

En energideklaration är giltid i tio år. Därefter är det fastighetsägarens ansvar och skyldighet att se till att få en upprättad energideklaration. Untantag gäller för ägare av egnahem, dessa behöver normalt inte upprätta en ny energideklaration förrän byggnaden skall säljas.

Energideklarationens innehåll

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.