Climate Challenge Västerås

Climate Challenge Västerås är ett projekt inom Västerås stad som lyfter västeråsföretag som stärker varumärket, minskar kostnaderna och skapar konkurrensfördelar genom sitt energi- och klimatarbete.

CCV samlar kompetenser, rådgivare, samarbetspartners och förebilder som du som företagare kan ha stor nytta av i utvecklingen av ert klimatarbete.

Några företag är redan fantastiska…
Är ditt?