Gör ditt företag klimatsmart

Fyrkant

Hållbarhet och klimatsmart går nuförtiden hand i hand. Genom att reducera koldioxidutsläppen i din verksamhet visar det på ansvarstagande och en modern och hållbar filosofi. En klimatsmart verksamhet är mycket attraktiv och får snabbt många blickar på sig.

Identifiera utsläppskällor

Det finns många sätt att dra ner på utsläppen utan att egentligen påverka omsättningen. För att komma igång är det bra att försöka identifiera utsläppskällorna. Genom att kartlägga och beräkna utsläppsnivåerna blir arbetet genast enklare. Du får fram ett restultat i form av siffror, därmed har du en tydlig referens att förhålla dig till och genomföra med. Genom att dra ner på dessa siffror sparar du otroligt mycket pengar i längden och hittar effektivare metoder.

Välj åtgärder

När du har utsläppskällorna svart på vitt är det dags att prioritera de åtgärder som skall vidtas. Ett tips är att ingripa där störst klimateffekt ges. Vad kan exempelvis ge både stora utsläppsminskningar samtidigt som kostnadsbesparingar görs? Här väljer ni själv var ni vill börja, däremot är det naturligt att inleda där mest affärsnytta utvinns. Handlar det om många onödiga resor, transporter etc. Åtgärda energiförluster som enkelt och snabbt ger fina resultat. Detta höjer motivation och bidrar till kontinuerligt arbete för att forstätta driva den klimatsmarta utvecklingen.

Gör en plan – följ upp

Alla åtgärder är inte enkla, vissa är mer komplexa och kräver mer tid. Vissa investeringar kräver långsiktiga planer med tydliga mål och handlingsplaner. En bra handlingsplan hjälper er få en översikt för när och hur det är möjligt att göra de olika åtgärderna. En bonus är om ni lyckas göra en affär av insatserna. Fundera över det sistnämnda.

Klimatarbetet måste följas upp regelbundet för att se efter utvecklingen av resultatet. Efter ett tag kan ni börja se vilken klimateffekt ert arbete resulterat i. Även besparingar går att se genom att följa upp mätvärdena. När ni följer upp och utvärderar, tänk även på hur klimatarbetet påverkar er affär och kundrelationer.

Insatser

Ditt företag kan göra mer än vad ni tror. Här nedan listas ett par exempel på hur ni kan minska utsläppen. Bröja smått och tillslut kommer dessa mindre åtgärder göra stor skillnad.

 1. Välj fossilfria drivmedel och eldrift
 2. Minska körsträckan
 3. Minska resorna, framför allt med flyg
 4. Öka användningen av resfria möten
 5. Underlätta för distansarbete
 6. Öka användningen av cykel och fossilfria kollektiva färdmedel
 7. Utbilda i effektiv körteknik
 8. Välja förnybar el och energi
 9. Välj fjärrvärme från spillvärme och/eller förnybara bränslen
 10. Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror
 11. Öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror
 12. Välj förnybara råvaror
 13. Se över produktionen – designa för reparation, återvinning och ökad livslängd
 14. Tjänstefiera
 15. Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning
 16. Minska matsvinnet och se till att matavfallet behandlas biologiskt