Vår gemensamma klimatutmaning

"There is no business on a dead planet" Petter Stordalen

Att vara ansvarstagande – ett framgångsrecept
I näringslivet har klimatfrågan blivit en utmaning att hantera i såväl produktion som arbetssätt, administration och marknadsföring. Ambition om att vara ansvarstagande gör att fler företag visar ledarskap i frågan.

Av de företag som sett möjligheten med att utveckla sin verksamhet med klimatfrågan integrerad i affärsmodellen ger kostnadseffektiva, moderna och ansvarstagande företag. Det har visat sig vara en tydlig framgångsfaktor.

Är ditt företag förberett för framtidens utmaningar?

Senast uppdaterad: 2012-10-29 Skriv ut